1
مـشـــاوره و بـــرند ســــازی

مـشـــاوره و بـــرند ســــازی

مـشاوره تبـلیغات شامل یک فرآیند علمی است که از  تبلیغات و پـژوهشآغاز می شود و پس ازپخته شدن در  اتـاق فـکر مجتمع تحلیل و به راه کار منجرمیگردد . ایـن دپــارتمان با دردسـت داشـتن متـخصصـین در حوزه های بـرندینگ، بـرنامه ریـزی طـراحی، چــاپ&nb ...

. . . خواندن

تیم ما در این بخش

. . . هـــدفـــمند باش

image
John Deo

CEO - Markethon

image
Kips Leo

CEO - Markethon

image
Nik Jorden

CEO - Markethon

پر بازدید ترین پست ها دپـارتمان مشاوره و برند سازی

پست های محبوب

#