مـشـــاوره و بـــرند ســــازی...

دپـارتمان مشاوره و برند سازی
مـشـــاوره و بـــرند ســــازی
admin

admin

...
صفحه من

مـشـــاوره و بـــرند ســــازی

مـشاوره تبـلیغات شامل یک فرآیند علمی است که از  تبلیغات و پـژوهشآغاز می شود و پس ازپخته شدن در  اتـاق فـکر مجتمع تحلیل و به راه کار منجرمیگردد . ایـن دپــارتمان با دردسـت داشـتن متـخصصـین در حوزه های بـرندینگ، بـرنامه ریـزی طـراحی، چــاپ  سـناریو نـویسی هـــمواره در کنــار شــما اسـت.  مشاوره تبلیغات وظـیفه شـفاف کردن ذهـن سـازمان را با تـوجه بـه داده های آماری، تحلیل علمی را بر عهده دارد .

دیگر پست ها

نظرات

ارسال نظرات

کاربر مهمان هستید ؟

برای ثبت نظر وارد شوید


هنوز ثبت نام نکردید ؟ عضو شوید

سوالی دارید؟ حتما با ما در تماس باشید

کمی با ما باشید

آگهی ها

مطلب : دپـارتمان مشاوره و برند سازی